Официален представител на Incomac

Нашите сушилни са подходящи за третиране на всякакви дървесни видове. Моделите, които предлагаме, се различават в зависимост от захранването и вида на процеса. Те са проектирани и внедрени от нашия персонал, за да отговорят на изискванията на всеки клиент, както в Италия, така и по целия свят. Нашите сушилни инсталации имат капацитет от 5 до над 1000м³ в случая на инсталациите за предварително сушене.

Конвенционално сушене

Тези сушилни камери работят на принципа на въздушния обмен. Те могат да се захранват от термична течност или топлинен източник.

Тези сушилни инсталации работят на принципа на вътрешната рециркулация и
изсушаване на въздуха. Този процес се осъществява благодарение на хладилния
кръг вътре в машината, който намалява необходимата топлинна консумация с една
трета, като работи в комбинация с термопомпата. Те се захранват предимно от
електричество, но и с калорифери съществено може да се подпомогне процеса на
сушене.

Кондензационно сушене

Инсталации с висока температура

Системи за сушене и термична обработка с работна температура над 90°C. Тези сушилни са подходящи за по-бързи процеси на сушене, за стабилизиране на дървото, промяна на структурата му и изравняване на цвета му.

Специални инсталации

Ние проектираме нашите техники за сушене и термична обработка за специфични процеси в дървената промишленост, но ги прилагаме и за други индустриални сектори.

Направете запитване