Заточване на диамантени и HM инструменти

Заточване на диамантени фрезери, диамантени фрези за предфрезови групи на кантиращи машини. Възстановяване на режещи зъби.